Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normale regnbyger, grønt nivå (MET)

Nord-Rogaland

Publisert: 28.08.2019 11:16 Gyldig: fra 28.08.2019 12:00 til 28.08.2019 13:00

Varseltype

Styrtregn

Dette varselet er erstattet av et nytt farevarsel

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 28.08.2019 12:00:00
28.08.2019 13:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Normale regnbyger, grønt nivå, Nord-Rogaland, 28 August 10:00 UTC til 28 August 11:00 UTC.
Normale regnbyger, grønt nivå, Nord-Rogaland, 28 August 10:00 UTC til 28 August 11:00 UTC.
Oversiktskart