Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Helgeland og Saltfjellet

Publisert: 28.08.2019 12:44 Gyldig: fra 29.08.2019 18:00 til 30.08.2019 01:00

Varseltype

Styrtregn

Torsdag kveld er det ventet kraftige byger med fare for torden. Lokalt kan det komme 25-35mm/3t og mest nedbør er ventet i indre strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 29.08.2019 18:00:00
30.08.2019 01:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Helgeland og Saltfjellet, 29 August 16:00 UTC til 29 August 23:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Helgeland og Saltfjellet, 29 August 16:00 UTC til 29 August 23:00 UTC.
Oversiktskart