Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 29.08.2019 09:57 Gyldig: fra 29.08.2019 13:00 til 30.08.2019 00:00

Varseltype

Styrtregn

Torsdag ettermiddag og kveld ventast lokalt kraftige regnbyer. Enkelte stader kan få 20-30 mm på 3 timar.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 29.08.2019 13:00:00
30.08.2019 00:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde område, lokale oversvømmingar, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flomskred der regnbyene treff. Fare for stengte vegar og/eller overvatn ved bekke- og elveløp. Nokre reiser vil kunne få lengre reisetid. Lokalt vanskelege køyretilhøve grunna overvatn og fare for vassplaning.
Råd Vurder behov for førebygjandende tiltak. Behov for beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar. Sjekk vegmeldingar (175.no). Tilpass farten og kjør etter tilhøva.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Trøndelag, 29 August 11:00 UTC til 29 August 22:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Trøndelag, 29 August 11:00 UTC til 29 August 22:00 UTC.
Oversiktskart