Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige regnbyger, gult nivå (MET)

Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark

Publisert: 31.08.2019 12:29 Gyldig: fra 01.09.2019 06:00 til 01.09.2019 13:00

Varseltype

Styrtregn

Fra søndag morgen kraftige regnbyger, kan hende med torden. De kraftigste bygene forventes i øst i Akershus og sør i Hedmark. Lokalt 25-30 mm/3t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 01.09.2019 06:00:00
01.09.2019 13:00:00
Konsekvens Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftige regnbyger, gult nivå, Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, 01 September 04:00 UTC til 01 September 11:00 UTC.
Kraftige regnbyger, gult nivå, Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, 01 September 04:00 UTC til 01 September 11:00 UTC.
Oversiktskart