Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Vest-Finnmark med Vidda

Publisert: 01.09.2019 11:20 Gyldig: fra 02.09.2019 20:00 til 03.09.2019 08:00

Varseltype

Regn

Fra mandag kveld til tirsdag morgen ventes lokalt store nedbørmengder. Lokalt 30-40 mm/12t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 02.09.2019 20:00:00
03.09.2019 08:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 02 September 18:00 UTC til 03 September 06:00 UTC.
Mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 02 September 18:00 UTC til 03 September 06:00 UTC.
Oversiktskart