Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Østlandet

Publisert: 04.09.2019 09:16 Gyldig: fra 04.09.2019 14:00 til 05.09.2019 00:00

Varseltype

Regn

Onsdag ventes mye nedbør. Lokalt 35-40 millimeter på 6 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 04.09.2019 14:00:00
05.09.2019 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye regn, gult nivå, Østlandet, 04 September 12:00 UTC til 04 September 22:00 UTC.
Mye regn, gult nivå, Østlandet, 04 September 12:00 UTC til 04 September 22:00 UTC.
Oversiktskart