Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 10.09.2019 12:04 Gyldig: fra 12.09.2019 17:00 til 14.09.2019 10:00

Varseltype

Snø

Fra torsdag kveld ventes nedbør som snø i fjellet

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.09.2019 17:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 12 September 15:00 UTC til 14 September 08:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 12 September 15:00 UTC til 14 September 08:00 UTC.
Oversiktskart