Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normalt mye snø, grønt nivå (MET)

Trøndelag, Nordland og Troms

Publisert: 13.09.2019 11:15 Gyldig: fra 13.09.2019 08:00 til 13.09.2019 12:00

Varseltype

Snø

Dette farevarselet er kansellert fordi snø kun ventes i høyfjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 13.09.2019 08:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag, Nordland og Troms, 13 September 06:00 UTC til 13 September 10:00 UTC.
Normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag, Nordland og Troms, 13 September 06:00 UTC til 13 September 10:00 UTC.
Oversiktskart