Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 02.10.2019 17:10 Gyldig: fra 03.10.2019 02:00 til 03.10.2019 14:00

Varseltype

Snø

Fra natt til torsdag er det ventet snø ned til 400-600 moh. Nedbøren avtar torsdag ettermiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 03.10.2019 02:00:00
03.10.2019 14:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Trøndelag, 03 October 00:00 UTC til 03 October 12:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Trøndelag, 03 October 00:00 UTC til 03 October 12:00 UTC.
Oversiktskart