Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 14.10.2019 10:04 Gyldig: fra 15.10.2019 02:00 til 15.10.2019 22:00

Varseltype

Snø

Tirsdag ventes snø over ca 800-1000 moh. Snøværet brer seg nordover, fra midt på dagen ventes overgang til regn i områdene sør for Hardangervidda.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 15.10.2019 02:00:00
15.10.2019 22:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 15 October 00:00 UTC til 15 October 20:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 15 October 00:00 UTC til 15 October 20:00 UTC.
Oversiktskart