Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Helgeland

Publisert: 22.10.2019 11:42 Gyldig: fra 22.10.2019 11:00 til 22.10.2019 20:00

Varseltype

Vindkast

Tirsdag ettermiddag dreining til vestlig full storm, med vindkast 35-40 m/s, tirsdag kveld minkende.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-tirsdag-ventes-svaert-kraftige-vindkast-pa-helgeland
Faren øker fra 22.10.2019 11:00:00
22.10.2019 20:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Svært kraftige vindkast, oransje nivå, Helgeland, 22 October 09:00 UTC til 22 October 18:00 UTC.
Svært kraftige vindkast, oransje nivå, Helgeland, 22 October 09:00 UTC til 22 October 18:00 UTC.
Oversiktskart