Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet og Salten

Publisert: 29.10.2019 10:41 Gyldig: fra 30.10.2019 00:00 til 31.10.2019 00:00

Varseltype

Snø

Fra onsdag morgen ventes økende bygeaktivitet. Onsdag morgen snø over 200-400 m. Det kan lokalt komme 15-25 cm/24t over 300 meter.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 30.10.2019 00:00:00
31.10.2019 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 29 October 23:00 UTC til 30 October 23:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 29 October 23:00 UTC til 30 October 23:00 UTC.
Oversiktskart