Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud

Publisert: 11.11.2019 11:27 Gyldig: fra 12.11.2019 06:00 til 13.11.2019 00:00

Varseltype

Is

Tirsdag ventes lokalt is i lavereliggende områder, på grunn av regn som fryser på bakken og overgang til mildvær.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.11.2019 06:00:00
13.11.2019 00:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Is, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 12 November 05:00 UTC til 12 November 23:00 UTC.
Is, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 12 November 05:00 UTC til 12 November 23:00 UTC.
Oversiktskart