Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud

Publisert: 11.11.2019 11:55 Gyldig: fra 10.11.2019 22:00 til 11.11.2019 13:00

Varseltype

Snø

Fra seint søndag kveld til mandag formiddag er det ventet 8-12 cm snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 10.11.2019 22:00:00
11.11.2019 13:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 10 November 21:00 UTC til 11 November 12:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 10 November 21:00 UTC til 11 November 12:00 UTC.
Oversiktskart