Varsel fra NVE og MET for Lindesnes søndag 08.05.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 08.05.2022 10:31) Gyldig fra: 08.05.2022 07:00) til 09.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 07.05.2022 10:24) Gyldig fra: 08.05.2022 07:00) til 09.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 08.05.2022 15:30)

Skogbrannfare

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Vest-Agder

  • Publisert: 08.05.2022 09:50
  • Gyldig: fra 07.05.2022 08:00 til 10.05.2022 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå