Varsel fra NVE og MET for Ringsaker onsdag 03.08.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 03.08.2022 09:23) Gyldig fra: 03.08.2022 07:00) til 04.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.08.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 03.08.2022 14:39) Gyldig fra: 03.08.2022 07:00) til 04.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 03.08.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn pågår, gult nivå (MET)

Deler av Innlandet fylke øst for Mjøsa

  • Publisert: 03.08.2022 18:33
  • Gyldig: fra 03.08.2022 18:00 til 03.08.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå