Varsel fra NVE og MET for Bindal torsdag 14.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.10.2021 15:44) Gyldig fra: 14.10.2021 07:00) til 15.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.10.2021 10:42) Gyldig fra: 14.10.2021 07:00) til 15.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 14.10.2021 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 13.10.2021 11:25
  • Gyldig: fra 14.10.2021 08:00 til 15.10.2021 00:00

Snø, gult nivå (MET)

Nordland og Troms

  • Publisert: 11.10.2021 11:29
  • Gyldig: fra 12.10.2021 08:00 til 14.10.2021 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå