Varsel fra NVE og MET for Grane søndag 05.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.06.2022 10:51) Gyldig fra: 05.06.2022 07:00) til 06.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 05.06.2022 08:38) Gyldig fra: 05.06.2022 07:00) til 06.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 05.06.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Nordland

  • Publisert: 04.06.2022 13:02
  • Gyldig: fra 04.06.2022 23:00 til 06.06.2022 05:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå