Varsel fra NVE og MET for Hattfjelldal fredag 22.10.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.10.2021 13:47) Gyldig fra: 22.10.2021 07:00) til 23.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.10.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.10.2021 14:00) Gyldig fra: 22.10.2021 07:00) til 23.10.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.10.2021 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå