Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel fra NVE og MET for Hemnes onsdag 10.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.11.2021 12:48 Gyldig fra: 10.11.2021 07:00 til 11.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 10.11.2021 15:30

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.11.2021 14:36 Gyldig fra: 10.11.2021 07:00 til 11.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 10.11.2021 15:30

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Nord-Trøndelag og Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

  • Publisert: 09.11.2021 11:21
  • Gyldig: fra 09.11.2021 23:00 til 10.11.2021 23:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå