Varsel fra NVE og MET for Moskenes fredag 26.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.11.2021 14:43) Gyldig fra: 26.11.2021 07:00) til 27.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 26.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.11.2021 13:23) Gyldig fra: 26.11.2021 07:00) til 27.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 26.11.2021 15:30)

Polart lavtrykk

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Røstbanken, Ytre Vestfjorden, Vesterålsbankene, Bankene utenfor Troms, Tromsøflaket, Dype D4, Dype E4, Lofoten og Vesterålen

  • Publisert: 26.11.2021 10:09
  • Gyldig: fra 25.11.2021 21:00 til 26.11.2021 18:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå