Varsel fra NVE og MET for Moskenes torsdag 04.08.2022

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: source
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Varsom.Services.FloodLandslideApiReader.GetWarningsByUrl(WarningType warningType, String url) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\FloodLandslideApiReader.cs:line 166
  at Umbraco.Varsom.Services.FloodLandslideApiReader.GetWarnings(WarningType warningType, Int32 countyId, Int32 municipalityId, DateTime startDate, DateTime endDate, String langkey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\FloodLandslideApiReader.cs:line 89
  at Umbraco.Varsom.Services.FloodLandslideService.GetWarnings(WarningType warningType, Int32 countyId, Int32 municipalityId, DateTime startDate, DateTime endDate, String langkey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\FloodLandslideService.cs:line 347
  at Umbraco.Varsom.Services.FloodLandslideService.GetMaxLevelPerDay(DateTime startDate, DateTime endDate, Int32 county, Int32 municipality, WarningType warningType, String langkey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\FloodLandslideService.cs:line 259
  at Umbraco.Varsom.Services.FloodLandslideService.GetMaxLevelPerDay(DateTime startDate, DateTime endDate, String countyName, String municipalityName, WarningType warningType, String langkey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\FloodLandslideService.cs:line 282
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.Mappers.MacroModelMapper.MapFloodAndLandslidesCountyAndMunicipalititesList(PartialViewMacroModel macroModel, NameValueCollection queryString, String county, String municipality, List`1 warningTypes, String[] metEventTypes) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\Mappers\MacroModelMapper.cs:line 1008
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_FloodLandslideDetailsSummaryV2_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\MacroPartials\FloodLandslideDetailsSummaryV2.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå