Varsel fra NVE og MET for Vågan lørdag 28.01.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

 • Publisert: 28.01.2023 10:23) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
  Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Nedgradert: Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, grønt nivå for store deler av Nordland og sørlige Troms (NVE)

 • Fare øker: Fredag morgen 27. jan. 2023
 • Fare minker: Lørdag morgen 28. jan. 2023
 • Høyde: 0 - 600 moh
 • Publisert: 28.01.2023 11:15) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
  Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Regn

Mye regn pågår, gult nivå (MET)

Deler av Nordland

 • Publisert: 27.01.2023 20:51
 • Gyldig: fra 27.01.2023 10:00 til 28.01.2023 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå