Varsel fra NVE og MET for Vestvågøy lørdag 28.01.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.01.2023 10:23) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Nedgradert: Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, grønt nivå for store deler av Nordland og sørlige Troms (NVE)

  • Fare øker: Fredag morgen 27. jan. 2023
  • Fare minker: Lørdag morgen 28. jan. 2023
  • Høyde: 0 - 600 moh
  • Publisert: 28.01.2023 11:15) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå