Varsel fra NVE og MET for Vevelstad lørdag 30.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.04.2022 10:57) Gyldig fra: 30.04.2022 07:00) til 01.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 30.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 30.04.2022 10:56) Gyldig fra: 30.04.2022 07:00) til 01.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 30.04.2022 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå