Varsel fra NVE og MET for Vindafjord søndag 26.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 26.06.2022 13:01) Gyldig fra: 26.06.2022 07:00) til 27.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 26.06.2022 11:05) Gyldig fra: 26.06.2022 07:00) til 27.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.06.2022 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Deler av Rogaland og Sunnhordland

  • Publisert: 26.06.2022 11:08
  • Gyldig: fra 26.06.2022 12:00 til 26.06.2022 22:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå