Varsel fra NVE og MET for Heim søndag 10.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.04.2022 10:40) Gyldig fra: 10.04.2022 07:00) til 11.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 10.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 10.04.2022 10:54) Gyldig fra: 10.04.2022 07:00) til 11.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 10.04.2022 15:30)

Regn

Mye regn pågår, gult nivå (MET)

Nord-Trøndelag

  • Publisert: 10.04.2022 12:05
  • Gyldig: fra 10.04.2022 08:00 til 11.04.2022 08:00

Snø

Snø pågår, gult nivå (MET)

Nordfjord og Møre og Romsdal

  • Publisert: 10.04.2022 11:20
  • Gyldig: fra 08.04.2022 18:00 til 11.04.2022 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå