Varsel fra NVE og MET for Nærøysund lørdag 28.01.2023

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.01.2023 10:23) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.01.2023 11:15) Gyldig fra: 28.01.2023 07:00) til 29.01.2023 06:59
    Neste varsel før: 28.01.2023 15:30)

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå