Varsel fra NVE og MET for Oppdal mandag 11.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.04.2022 14:54) Gyldig fra: 11.04.2022 07:00) til 12.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 11.04.2022 13:47) Gyldig fra: 11.04.2022 07:00) til 12.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 11.04.2022 15:30)

Regn

Mye regn pågår, gult nivå (MET)

Nord-Trøndelag

  • Publisert: 10.04.2022 12:05
  • Gyldig: fra 10.04.2022 08:00 til 11.04.2022 08:00

Snøfokk

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Rondane og Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella

  • Publisert: 09.04.2022 08:45
  • Gyldig: fra 08.04.2022 23:00 til 11.04.2022 12:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå