Varsel fra NVE og MET for Orkland tirsdag 28.06.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.06.2022 11:09) Gyldig fra: 28.06.2022 07:00) til 29.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.06.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 28.06.2022 20:07) Gyldig fra: 28.06.2022 07:00) til 29.06.2022 06:59
    Neste varsel før: 28.06.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Indre strøk av Trøndelag

  • Publisert: 28.06.2022 10:03
  • Gyldig: fra 28.06.2022 16:00 til 29.06.2022 04:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå