Varsel fra NVE og MET for Ullensvang lørdag 14.05.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.05.2022 10:00) Gyldig fra: 14.05.2022 07:00) til 15.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 14.05.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 14.05.2022 10:01) Gyldig fra: 14.05.2022 07:00) til 15.05.2022 06:59
    Neste varsel før: 14.05.2022 15:30)

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Jotunheimen og Langfjella

  • Publisert: 12.05.2022 10:58
  • Gyldig: fra 10.05.2022 02:00 til 14.05.2022 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå