Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for indre deler av Vestlandet

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.11.2022 07:00 til 11.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag ettermiddag 10. nov. 2022
  • Fare minker: Lørdag ettermiddag 12. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Sørpeskredfare gjelder i fjellområder i indre strøk der det finnes snø. Det ventes mye nedbør fra torsdag ettermiddag til lørdag morgen. For ytre strøk ventes 60-100 mm på 24 timer, for midtre og indre strøk ventes 80-150 mm på 24 timer. De mest utsatte områdene kan lokalt få 150-180 mm på 36 timer, og 200 mm på 48 timer.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler