Helgens skredproblemer - en pekepinn

Publisert:

Nysnø, fokksnø og vedvarende svake lag er skredproblemene de som skal på ski i bratt terreng i helgen må gjenkjenne og håndtere. Søk mot mindre bratt terreng om du er usikker. 

Lav novembersol og fin snø på Grytøya 6. november, men vedvarende svake lag i snødekket gjør at skiturer i bratt terreng krever kunnskap og årvåkenhet. Foto: HåTo/regobs

 

Skredproblemene denne helgen vil øyensynlig være knyttet til nysnøflak, fokksnø og vedvarende svake lag.

- Siden vi ikke har startet den daglige regionale varslingen enda har vi begrenset oversikt over skredproblemene. Observasjonene vi får gjennom Varsom Regobs appen gir oss likevel en pekepinn på at vi blant annet har et vedvarende svakt lag i snødekket, sier Heidi Bache Stranden i Snøskredvarslingen.

Vedvarende svake lag krever kunnskap

Når vi starter vinteren med vedvarende svake lag av rim og kantkorn i snødekket i Nord-Norge, slik vi gjør nå, setter det større krav til folk som ferdes på tur. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne skredproblemet- og å unngå det.  Skred kan fjernutløses og bli store nok til å begrave deg og hele turfølget ditt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng. 

Noen steder vil det vedvarende svake laget ligge under harde fokksnøflak og være vanskelig å påvirke. Andre steder hvor det overliggende laget er tynnere og mykere, kan det være lett å løse ut skred. 

Del observasjoner og bruk snøskredskolen

Vi oppfordrer folk til å dele observasjoner av vær, snø og skred i Varsom Regobs appen. Da kan andre folk på tur få glede av dine observasjoner og ved å lese andres observasjoner vil du få et inntrykk av hvordan forholdene er.

Om du er usikker på skredproblemene og hvordan du skal håndtere de, les deg opp på snøskredskolenVarsom!

I tillegg er skredkveldsesongen i gang! Oslo, Gøteborg, Volda, Stavanger, Trondheim, Bodø og Åndalsnes får alle besøk av oss før jul. Vi sees kanskje der?