Nysnø (flakskred)

Skredproblemet skyldes nysnø og finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng, og særlig i leområder.

Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Gjenkjenning

 • Nysnø er enkelt å gjenkjenne i terrenget, ligger som oftest nesten overalt.
 • Faretegn:
  • Nysnøen binder seg og danner myke flak.
  • Oppsprekking av snøen.
  • Ferske skred.

Karakteristikk

 • Skyldes ferskt snøfall.
 • Som oftest kommer nysnøen i kombinasjon med vind, og leområder vil i slike tilfeller være mest utsatt.
 • Nysnøflak er oftest myke flak som er lette å løse ut og lette å undervurdere med tanke på hvor store de kan bli.
 • Varierer i størrelse fra middels store til ekstremt store.
 • Kritisk nysnømengde er gjerne 30-50 cm nysnø men avhenger av ulike faktorer som temperatur og hvordan detgamle snødekket er.

Utbredelse og type terreng

 • Generelt stor utbredelse.
 • Løsner typisk i brattheng rundt 30 grader og brattere.
 • Kan løsne i alle typer terreng, men disse skredene er gjerne størst og hyppigst over tregrensen.

Utløsningsmekanisme

 • Bindingsprosesser i nysnøen fører til danning av myke flak (vind, stråling, temperatur)
 • Pålagring fører til brudd i det svakeste laget.

Plassering av svakt lag i snødekket

 • Ofte på eller nært overflaten av det gamle snødekket. Dersom det svakeste laget antas å ligge i det gamle
 • snødekket velges ofte et annet skredproblem, for eksempel Vedvarende svakt lag.

Mulige svake lag

 1. Nedføyket svakt lag med nysnø
 2. Dårlig binding mellom glatt skare og nysnø

Varighet

 • Typisk mens snøfallet pågår og opp til noen få dager etter.
 • Stabiliserer seg som regel hurtig etter snøvær, hastigheten er avhengig av temperatur og stråling