Løsneområder for snøskred

Løsneområder for snøskred = der skredet starter

Det er verdt å merke seg at løsneområdet og utløsningspunktet for et snøskred ikke behøver å være samme sted. Snøskred kan fjernutløses.

Eksempel på løsneområde for snøskred. Illustrasjon: NVE

Nøkkelen til å kjenne igjen løsneområder for skred, er å kunne gjenkjenne terreng brattere enn 30 grader.

30 grader er omtrent like bratt som unnarennet på en hoppbakke. Går du på ski med feller er 30⁰ så bratt at du ikke klarer å gå rett opp. Terreng hvor klipper stikker fram er ofte 40⁰ eller brattere.

Ikke stol på øynene dine. Bruk en bratthetsmåler hele tiden. En forskjell på 5 grader kan skille mellom trygt terreng og skredterreng. Konsekvensene av å bomme på øyemålet kan bli fort bli fatale.

(Husk at du kan fjernutløse et snøskred selv om du befinner deg i terreng slakere enn 30 grader.)

Skredkortet viser hvor bratt 30 grader er. Mål alltid bratthet for å gjenkjenne skredterreng. Illustrasjon: NVE
De fleste skred løsner mellom 30 og 45 grader. Illustrasjon: NVE
Illustrasjon av løsneområder i rødt, utløpssone i gult og trygg sone i grønt, basert på helningsgrad i fjellsiden. Illustrasjon: NVE

Snøskredtypene har alle samme løsneområde, med unntak av sørpeskred. Det vil si at det spiller ingen rolle om det er forventet flakskred eller løssnøskred i området du skal inn i, løsneområdet er det samme.

Løsneområder er de områdene hvor et snøskred kan starte, og dette er gjerne der det er brattere enn 30 grader.