Varsel fra NVE og MET for Elverum mandag 07.06.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 07.06.2021 13:55) Gyldig fra: 07.06.2021 07:00) til 08.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 07.06.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Se varsel om styrtregn (MET-NVE)

  • Publisert: 07.06.2021 14:20) Gyldig fra: 07.06.2021 07:00) til 08.06.2021 06:59
    Neste varsel før: 07.06.2021 15:30)

Styrtregn

Styrtregn, gult nivå (MET)

Østlandet, Telemark og Aust-Agder

  • Publisert: 06.06.2021 13:03
  • Gyldig: fra 07.06.2021 11:00 til 07.06.2021 22:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå