Varsel fra NVE og MET for Fauske onsdag 22.09.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.09.2021 18:01) Gyldig fra: 22.09.2021 07:00) til 23.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.09.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 22.09.2021 14:10) Gyldig fra: 22.09.2021 07:00) til 23.09.2021 06:59
    Neste varsel før: 22.09.2021 15:30)

Vindkast

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Salten, Ofoten og Lofoten

  • Publisert: 20.09.2021 12:05
  • Gyldig: fra 22.09.2021 04:00 til 22.09.2021 14:00

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Salten, Ofoten og Lofoten

  • Publisert: 20.09.2021 12:03
  • Gyldig: fra 22.09.2021 04:00 til 22.09.2021 14:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå