Varsel fra NVE og MET for Narvik onsdag 17.11.2021

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2021 15:20) Gyldig fra: 17.11.2021 07:00) til 18.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2021 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 17.11.2021 15:19) Gyldig fra: 17.11.2021 07:00) til 18.11.2021 06:59
    Neste varsel før: 17.11.2021 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Ofoten og Lofoten

  • Publisert: 15.11.2021 11:35
  • Gyldig: fra 16.11.2021 13:00 til 17.11.2021 01:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå