Varsel fra NVE og MET for Grong tirsdag 26.04.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.04.2022 13:56) Gyldig fra: 26.04.2022 07:00) til 27.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.04.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 26.04.2022 14:15) Gyldig fra: 26.04.2022 07:00) til 27.04.2022 06:59
    Neste varsel før: 26.04.2022 15:30)

Skogbrannfare

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag

  • Publisert: 24.04.2022 08:47
  • Gyldig: fra 24.04.2022 02:00 til 27.04.2022 23:00

Snø

Snø, gult nivå (MET)

Trøndelag

  • Publisert: 26.04.2022 10:14
  • Gyldig: fra 26.04.2022 21:00 til 27.04.2022 08:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå