Varsel fra NVE og MET for Orkland lørdag 02.07.2022

Høyeste farenivå per dag
Angitt høyeste faregrad per dag styres foreløpig kun av flom- og jordskredvarsel

Flom

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 02.07.2022 10:15) Gyldig fra: 02.07.2022 07:00) til 03.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.07.2022 15:30)

Jord-, sørpe-, flomskred

Grønt nivå (NVE)

  • Publisert: 02.07.2022 10:05) Gyldig fra: 02.07.2022 07:00) til 03.07.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.07.2022 15:30)

Regn

Mye regn, gult nivå (MET)

Indre strøk i Møre og Romsdal og Trøndelag

  • Publisert: 02.07.2022 09:10
  • Gyldig: fra 02.07.2022 09:00 til 02.07.2022 20:00

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå