Nyhetsarkiv

Viser 448 nyheter fra nyhetsarkivet

Snøskredulykker vinteren 2021/22

Vinteren 2021/22 mista 5 personar livet i snøskredulykker i Norge. Alle desse var utlendingar og alle var på topptur.

Publisert: 30.01.2023 Ulykkesrapporter snø

Faregrad 2-moderat kan være dødelig. Lær deg å mestre lokalt ustabile forhold

Vi kan se på faregraden som en rask oppsummering av hvor sannsynlig det er at skred skal løsne og hvor store de kan bli. Den sier ikke noe om i hvilket heng du kan utløse skred, hvilket utløpsområde som er utsatt eller om/hvor du kan løse ut skred fra avstand.

Les historien om Jens og Hedda som nyter etterlengt påfyll av fersk nysnø.

Publisert: 20.01.2023 Nyheter - Snøskred

Tørke-, flom- og jordskredåret 2022

I store deler av Sør-Norge var 2022 preget av en vår og sommer med lite vann. Dette ga svært lav grunnvannstand og lav vannstand i de store innsjøene på Østlandet. Flere steder i landet var det også mange korte episoder med svært mye regn som førte til store flom- og jordskredhendelser.

Publisert: 20.01.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Svært lett å løse ut snøskred

Flere steder i landet er det nå svært lett å løse ut snøskred. Rådet fra snøskredvarslingen er å unngå skredterreng de neste dagene.

Publisert: 29.12.2022 Nyheter - Snøskred

Snøskredvarslingen jobber også i julen

Sånn som mange andre her i landet, jobber vi også i julen. Skredfaren tar ikke juleferie og det gjør ikke snøskredvarslingen heller. Fire av våre 32 skredvarslere lager et varsel på julaften som gjelder for første og andre juledag. Varselet publiseres senest kl. 1600 og da blir det likevel tid til både presanger, dans rundt juletreet og pinnekjøtt.  

Publisert: 22.12.2022 Nyheter - Snøskred

Snøskredfaren har ikke tatt juleferie

Selv om det for årstiden er lite snø mange steder, er skisesongen i gang og skredfaren på plass. Noen steder må man lete litt ekstra etter skiføre, andre steder begynner det å bli ganske bra. Slik forholdene er nå, kan vi oppsummere med: Der det er skiføre og bratt nok, kan det gå skred. Dette til tross for lite snø og varslet faregrad 1-liten og 2-moderat i hele landet.

Publisert: 08.12.2022 Nyheter - Snøskred

Grunnvasstatus i Noreg - 5. desember 2022

Grunnvasstanden held seg høg til svært høg på Austlandet og i store delar av Finnmark, men ligg no lågare enn normalt langs kysten av Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. 

Publisert: 06.12.2022 Statusrapporter - grunnvann

Sesongstart for snøskredvarslingen (1)

I dag er sesongens første snøskredvarsler publisert, og foreløpig er det faregrad 1-liten snøskredfare i hele landet.  

Publisert: 08.12.2022 Nyheter - Snøskred

Interaktivt grunnkurs fra Varsom Snøskredskolen

Snart starter juleferie og dermed god tid til å ferdes i vinterkledde fjell. For å være best mulig forberedt, kan du ta vårt nye nettkurs fra Varsom Snøskredskolen.

Publisert: 22.12.2022 Nyheter - Snøskred

Anonym rapportering av skredhendelser

Vinteren har allerede kommet til deler av landet og sesongens første skredhendelser har allerede skjedd. Siden 2015 har vi fulgt med og samlet alle snøskredulykkene og nestenulykkene vi kommer over. Mye får vi med oss, men det mangler enda litt, derfor har vi jobbet for å gjøre det lettere å rapportere om skredhendelser.

Publisert: 24.11.2022 Nyheter - Snøskred

Lad opp til skisesongen med skredkveld

Den siste uken i november drar vi i gang skisesongen med skredkvelder flere steder rundt om i landet, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

Publisert: 23.11.2022 Nyheter - Snøskred

Flommen i Vestland fylke er på retur. Fortsatt mye vann i elver og fare for små utglidninger

Flomtoppen er nådd i og vannføringen er synkende i de fleste elvene på Vestlandet. Faren for skader er ikke er helt over, spesielt er elveskråninger utrygge når vannstanden i elvene synker.

Publisert: 02.01.2023 Nyheter - Flom og jordskred

NVE oppgraderer til rødt farenivå for flom i indre deler av Vestland fylke

Oppdatert kl. 21:20: Vannstanden stiger fortsatt i noen utsatte vassdrag i indre Vestland fylke, særlig nord for Sognefjorden. Her har enkelte vassdrag nådd flom på rødt nivå. I områder der nedbøren nå begynner å avta ser det ut til at flommen har kulminert og vannstanden er på vei ned.

Publisert: 11.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Oransje farenivå for flom og jord-, sørpe- og flomskred for indre deler av Vestland fylke

Det er ventet et kraftig lavtrykk med mye regn inn mot Vestlandet fra i dag. NVE og MET har derfor sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært mye regn, flom og jord-, sørpe og flomskred for deler av Vestland fylke.

Publisert: 10.11.2022 Nyheter - Flom og jordskred

Grunnvannstatus i Norge – 5. November 2022

Tørken er definitivt over etter påfylling av mye regn i Sør-Norge. Grunnvannstanden er nå relativt normal til høy for årstiden i hele Norge

Publisert: 14.11.2022 Statusrapporter - grunnvann

Nord-Norge får en forsmak på vinteren

Det blir kraftig snøfokk i fjellet i Nord-Norge lørdag. Snøskredvarslingen følger med på vær- og snøforholdene inn mot sesongstart.

Publisert: 01.11.2022 Nyheter - Snøskred

Snøskredvarslinga sitt observatørkurs 4a

24. - 26. januar vert det arrangert observatørkurs 4a på Filefjell

Publisert: 27.10.2022 Nyheter - Snøskred

Fare for flom og jordskred for deler av Vestlandet

Oransje farevarsle nedgraderes til gult nivå fredag formiddag 7. oktober. Nedbørstoppen ser ut til å være nådd, og det er så langt rapportert om et begrenset antall hendelser.  

Publisert: 07.10.2022 Nyheter - Flom og jordskred